Aktualizace mapy mého světa

Jednou jsem už o mapách psala. Každý máme svou vlastní. Je to náš popis světa, tak jak ho vidíme my, náš způsob myšlení neboli mindset (pro mladší ročníky 😉)

Teď přijde nejdůležitější věta: MAPA NENÍ ÚZEMÍ !!
Mapa je JEN POPIS území na základě dostupných informací. Není to území samotné. Časem stárne, za rok podle ní nemusíte trefit.

Včera jsem byla v prodejní galerii sklárny Moser v Karlových Varech. Viděla jsem krásné, ale velmi drahé věci. Vzala jsem svoji mapu, tyto dvě informace – hezké a drahé – a vypadl ze mě předsudek: to je jen pro pracháče, nic pro nás obyčejné lidi. A basta.

Dnes jsem měla rezervovanou exkurzi do sklářské hutě v Moseru a do muzea. Moje dvě informace – hezké a drahé – jsem rozšířila o mnoho dalších: historie rodiny Moser, ruční mistrovská práce, lidský kumšt, tvořivost, 35 °C na huti a dřina, 25 párů lidských rukou za každým výrobkem… Já jsem se za sebe tak styděla, že to snad bylo i vidět 😔

Vzala jsem svoji starou mapu, implementovala nové informace a pokorně se po exkurzi vrátila do prodejní galerie. Z úcty k poctivé ruční práci a umu všech, co se na ní podílí, jsem si koupila aspoň suvenýr – kočičku 😊

Ať mi vždycky připomíná, že o aktuálnosti svých map (pro mladší mindsetu) je třeba neustále pochybovat. Špatná mapa vás totiž ke správným závěrům nedovede 😉